Vermelding op website

Vermelding op de website en toegang tot het forum

Als gecertificeerde Touch for Health instructeur wordt je opgenomen in de lijst van instructeurs op de website. De Jaarbijdrage voor instructeurs bedraagt € 100,00 per jaar inclusief 21% BTW. Dit geld wordt besteedt aan alle verplichtingen die vanuit de IKC vereist zijn zoals o.a. de jaarbijdrage aan de IKC en de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen voor de Faculty Member. Daarnaast besteden we het geld aan het verbeteren en uitbouwen van de website.

 

Meer zichtbaarheid

Breng je cursusaanbod onder de aandacht van een breder publiek door opname in de cursusagenda. Sluit hiervoor een jaarabonnement af. Kosten zijn € 50,00 per jaar inclusief 21% BTW. Meld je aan door een e-mail te sturen naar info@touchforhealthnederland.nl. Na betaling van de factuur ontvang je een inlogcode waarmee je zelf je cursussen invoert. Na autorisatie van de beheerder verschijnt je cursus in de agenda.

Over ons

Touch for Health Nederland is een landelijk platform voor iedereen die interesse heeft in Touch for Health. Daarbij is deze website een ontmoetingsplek voor mensen die al dan niet beroepsmatig te maken hebben met Touch for Health.

Ons doelstelling is het geven van voorlichting over de Touch for Health-methode, instructeurs en cursussen. Ook delen we informatie over nationale en internationale ontwikkelingen in het vakgebied. Op een besloten forum kunnen instructeurs en therapeuten ervaringen uitwisselen en plaatsen we interessante artikelen.

Blijf op de hoogte

Mis nooit meer nieuws over ontwikkelingen in het vakgebied. Meld je aan, dan houden we je via e-mail op de hoogte.