Verplichte bijscholing

 

Verplichte bijscholing voor Touch for Health-instructeurs

Heb je een licentie als Touch for Health-instructeur, dan is reguliere bijscholing verplicht. Het gaat om minimaal twee dagen per drie jaar. Na het volgen van deze dagen ontvang je weer een licentie voor 3 jaar. Voldoe je niet aan dit minimum, dan vervalt je licentie.

 

Updatedagen Touch for Health-instructeurs

De updatedagen worden jaarlijks gegeven door Faculty Member Paulien de Roos op de laatste vrijdag en zaterdag van januari in Gouda.

Als je ook instructeur bent van de cursus ‘Metaforen & Doel bepalen’ kun je op de donderdagavond voorafgaand aan de updatedagen van vrijdag en zaterdag de update volgen voor deze cursus. Na het volgen van deze dagen ontvang je weer een licentie voor 3 jaar.

Tijdens deze dagen staat verdieping van al het materiaal centraal. Qua voorbereiding voor deze dagen wordt van de instructeurs verwacht dat ze 1 of 2 items vanuit de Touch for Health uitdiepen en presenteren aan de collega instructeurs. Daarnaast zal er uiteraard aandacht zijn voor het laatste nieuws vanuit de IKC. Op deze wijze streven we naar kwaliteit en uniformiteit in het doceren van de Touch for Health in Nederland.

Over ons

Touch for Health Nederland is een landelijk platform voor iedereen die interesse heeft in Touch for Health. Daarbij is deze website een ontmoetingsplek voor mensen die al dan niet beroepsmatig te maken hebben met Touch for Health.

Ons doelstelling is het geven van voorlichting over de Touch for Health-methode, instructeurs en cursussen. Ook delen we informatie over nationale en internationale ontwikkelingen in het vakgebied. Op een besloten forum kunnen instructeurs en therapeuten ervaringen uitwisselen en plaatsen we interessante artikelen.

Blijf op de hoogte

Mis nooit meer nieuws over ontwikkelingen in het vakgebied. Meld je aan, dan houden we je via e-mail op de hoogte.