Privacyverklaring en Cookie beleid

Paulien de Roos, gevestigd aan de Schokkerwerf 34, 2804 LM te Gouda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@touchforhealthnederland.nl|
Paulien de Roos
Schokkerwerf 34
2804 LM Gouda
Kvk nr: 24355887

Paulien de Roos is de Functionaris Gegevensbescherming van Touch for Health Nederland.
Zij is te bereiken via : info@touchforhealthnederland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de nieuwsbrief van Touch For Health Nederland, of u heeft deze zelf in het verleden aangevraagd of doordat u klant bent bij Touch for Health Nederland ( aanschaf van certificaten en manuals )

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland verwerkt:

 • Na aanmelding voor de nieuwsbrief
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Na aanschaf van certificaten en manuals
 • Voor- en achternaam/ naam praktijk
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De website en/of dienst heeft niet de intentie te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Zij raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat zij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met Paulien de Roos op via info@touchforhealthnederland.nl , dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van de nieuwsbrief
 • Afhandelen van betalingen
 • U te informeren over wijzigingen van haar diensten en producten
 • Paulien de Roos/Touch for Health Nederland verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die zij nodig heeft voor haar belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Paulien de Roos/Touch for Health Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker Paulien de Roos/Touch for Health Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende ( categorieën ) van persoonsgegevens:

 • Zolang u staat ingeschreven voor de nieuwsbrief:
 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Klant in het algemeen:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer ( bij incasso)

Bent u een klant dan worden uw gegevens bewaard in het boekhoudprogramma Snelstart. Daarnaast heeft Paulien de Roos een papieren kopie van de facturen, met klantgegevens, voor de boekhouding als kopie. Deze zal na de wettelijke termijn van 7 jaar vernietigd worden.

Nieuwsbrieven worden verzonden via Mailchimp, ook hierbij heeft Paulien de Roos/Touch for Health Nederland een verwerkingsovereenkomst gesloten zodat alle gegevens goed bewaard worden! Zodra u zichzelf uitschrijft voor de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u doen door via info@touchforhealthnederland.nl contact met Paulien de Roos op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door haar bedrijf.

Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij de persoonsgegevens beveiligen

Paulien de Roos/ Touch for Health Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@touchforhealthnederland.nl